Home / Jumu’ah Schedule

Jumu’ah Schedule

SAILAN MUSLIM FOUNDATION_Jumma Reminder_SRI LANKA

Lecture Date: Fri, 19 May 2017

No. Title Lecturer Masjid Name Area
1 Ash Sheikh Naseef (Nilami) Thai Jumuah Masjid Akurana
2 Ash Sheikh K.Uwais (Deeni) Walahena Jumuah Masjid Akuruna
3 Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady) Meera Masjid (Theru Palli) – Dharga Town Aluthgama
4 Ash Sheikh Anees (Manahiri) Grand Jumuah Masjid – Madawakkulam Anamaduwa
5 Ash Sheikh Yaseen (Najahi) Town Jummah Masjid Anuradhapura
6 Ash Sheikh Naseer (Bari) Jamiyul Hairath Jumuah Masjid – Getaperiya Aranayake
7 Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili) Masjidul Falah, Udunuwara Batupitiya
8 Ash Sheikh Mahdhoom (Baari) Fort Jumuah Masjid – Chatham Street Colombo 01
9 Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady) Al Qadar Hanafi Jumuah Masjid (Thorapu Thodam) Colombo 02
10 Ash Sheikh Abdur Rahman Mufthi (Deeni) Wekanda Jumuah Masjid Colombo 02
11 Ash Sheikh T.J.M.Omardeen (Rahmani) Kollupitty Jumuah Masjid Colombo 03
12 Ash Sheikh Azhar (Baqavi) Muhiyadeen Jumuah Masjid – Bambalapitiya Colombo 04
13 Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady) Wellawatte Jumuah Masjid Colombo 06
14 Ash Sheikh Nibras (Haqqani) Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid – Kirulapana Colombo 06
15 Ash Sheikh S.H.M.Faleel (Naleemi) Jawatte Jumuah Masjid Colombo 07
16 Ash Sheikh Thalha (Baari) Dewatagaha Jummah Masjid Colombo 07
17 Ash Sheikh Irshad Hilmy (Inaami) Borella Jumuah Masjid Colombo 08
18 Ash Sheikh T.M.Mufaris (Rashady) Minnan Jumuah Masjid Colombo 09
19 Ash Sheikh Mukshith Ahamed (Al Fasi) Ganeemathul Qasimiya Jumuah Masjid – Dematagoda Place Colombo 09
20 Ash Sheikh Mafaz Mufti (Yoosufi) Grand Jumuah Masjid – Maligawattha Colombo 10
21 Ash Sheikh Salman (Hashimi) Masjidul Huda Jumuah Masjid – Maligawattha Colombo 10
22 Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri) Al Jami Ul Alfar – Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid) Colombo 11
23 Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady) Muhiyadeen Jumuah Masjid – Aluthkade Colombo 12
24 Ash Sheikh Iflal (Baari) Colombo Grand Jumuah Masjid Colombo 12
25 Ash Sheikh Nawas (Rashady) Umbitchi Jumuah Masjid Colombo 13
26 Ash Sheikh Abdul Hameed (Bahji) Colombo Kochikade Jumuah Masjid Colombo 13
27 Ash Sheikh A.R.Fairooz (Usvi) Muhiyadeen Jumuah Masjid Dehiwala
28 Ash Sheikh Abdullah Faiz (Rashady) Masjidul Zainab Jumuah Masjid Dehiwala
29 Ash Sheikh Husni Mubarak (Islahi) Grand Jummah Masjid Deltota
30 Ash Sheikh Faizal (Rashady) Masjidun Noor Jumuah Masjid Digana
31 Ash Sheikh Fawsul Ameen Hafiz (Rawli) Haskangulla Jumuah Masjid Ehaliyagoda
32 Ash Sheikh Mubarak (Noori) Jamiul Akbar Jumuah Eravur
33 Ash Sheikh Ameer Hussain (Jalali) Meeran Jumuah Masjid – Kaluwella Galle
34 Ash Sheikh Rilwan (Baari) Muhiyadeen Jumuah Masjid – Gintota Galle
35 Ash Sheikh Rifas (Haqqani) Muhiyaddeen Jumuah Masjid – Katugoda Galle
36 Ash Sheikh Samhan (Khillri) Meeran Jummah Masjid – Gintota Galle
37 Ash Sheikh Al Hafil Niflan (Baari) Masjidun Noor Jumuah Masjid – Kanampitiya Galle
38 Ash Sheikh Najimudeen Mufti (Khiliri) Badur Jumuah Masjid – Dangedara Galle
39 Ash Sheikh Nusrath Ali (Baari) Muhiyadeen Jumuah Masjid – Hirimbura Galle
40 Ash Sheikh Fiyas (Najahi) China Garden Jummah Masjid Galle
41 Ash Sheikh Nusrath Ali (Baari) Hirumpora Jumuah Masjid Galle
42 Ash Sheikh Shifan (Mahqami) Jumuah Masjid Gothatuwa
43 Ash Sheikh Ihraz (Dheeni) Jumuah Masjid Hambantota
44 Ash Sheikh Shukri (Noori) Jamiul Hasanath Jummah Masjid Hemmathagama – Mawanella
45 Ash Sheikh Anfas (Kilihiri) Bazar Jumuah Masjid Kalpittya
46 Ash Sheikh Aliyar (Madani) Grand Jumuah Masjid Kaluthara
47 Ash Sheikh Yehya (Falahi) Hilru Jumuah Masjid Kaluthara
48 Ash Sheikh Shaffie (Rashady) Line Jumuah Masjid Kandy
49 Ash Sheikh Ikram (Deeni) Kengalla Jumuah Masjid – Digana Kandy
50 Ash Sheikh Hidayathullah Razeen (Rahmani) Hanafi Jumuah Masjid Kandy
51 Ash Sheikh Mihlar (Deeni) Grand Jumuah Masjid, Ulapane Kandy
52 Ash Sheikh Khaleel Rahman (Hunupitiy-Umari) Meera Maqam Jumuah Masjid Kandy
53 Ash Sheikh Siyas (Gafoori) Daskara Jummah Masjid Kandy
54 Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufti (Bin Noori) Jumuah Masjid – Digana Kandy
55 Ash Sheikh Firdous (Yoosufi) Olambawa Jumuah Masjid Kekirawa
56 Ash Sheikh Arkam (Hasani) Grand Jummah Masjid Kekunugolla
57 Ash Sheikh Shiyam (Hashimi) Jumuah Masjid Kolonnawa
58 Welcoming Ramadhan Ash Sheikh M.I.M.Suhaib (Deeni) Pannawa Jumuah Masjid Kurunagala
59 The Special Blesses of Ramadan Ash Sheikh M.S.M.Uwais (Islahi) Narammala Jumuah Masjid Kurunagala
60 Ash Sheikh M.H.M.Rifai (Rahmani) Theliyagonna Jumuah Masjid Kurunagala
61 Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani) Al Jaami Ul Akbar Jumuah Masjid – Mallawapitty Kurunegala
62 Ash Sheikh Nizam (Casimi) Jamiyul Alfariyya Jummah Masjid Madampe
63 Ash Sheikh Ishrath Mufti (Inaami) Aamilen Jumuah Masjid Maggona
64 Ash Sheikh Haidar Ali Mufti (Deeni) Azhareeya Jumuah Masjid – Azhar Place Maharagama
65 Duties and Responsibilities of the Masjid Trustees Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri) Al Masjidus Saliheen Jumuah Masjid Malwana
66 Ash Sheikh Hafeem (Mallahiri) Paragawella Jumuah Masjid – Ukuwella Matala
67 Ash Sheikh M.A.M.Anfas Mufti (Deobandi) Gonawela Jumuah Masjid Mathale
68 Ash Sheikh Ubaidullah Mufti (Rashady) Kiringadeniya Jumuah Masjid Mawanella
69 Ash Sheikh Usthaz Ramzi (Naleemi) Jumuah Masjid Nambuluwa
70 Ash Sheikh Kamil Mufti (Hashimi) Baddriya Jumuah Masjid – Balantota Nawalapitiy
71 Ash Sheikh Murshid (Misbahi) Grand Jumuah Masjid Negambo
72 Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi) Kamachodai Jumuah Masjid Negombo
73 Ash Sheikh Adhnan Mubarak (Hashimi) Kabeer Jumuah Masjid Nuwara Eliya
74 Co Existence Through Ramadhan Ash Sheikh Nufail (Naleemi) Meera Jumuah Masjid – Meeravodai Odamavadi
75 Co Existence Through Ramadhan Ash Sheikh Ahmadh Yasir (Naleemi) Grand Jumuah Masjid Oddamawadi
76 Ash Sheikh M.I.M.Rifai (Deeni) Gorakana Jumuah Masjid Panadura
77 Ash Sheikh Yusri Ahsan (Hashimi) Ummi Jumuah Masjid – Henamulla Panadura
78 Ash Sheikh Luthfan Mufti (Deeni) Nambluwa Jummah Masjid Pasyala
79 The Mission of Ramadan Ash Sheikh Fazlul Faris (Naleemi) Kottantivu Grand Jumuah Masjid Puttalam
80 Ash Sheikh Nasir (Ihsani) Rathmalana Jumuah Masjid (1st Lane) Rathmalana
81 Ash Sheikh M.Z.M Rameez (Zahri) Jennath Jumuah Masjid Rathnapura
82 Co Existence Through Ramadhan Ash Sheikh Rizwe (Majeedi) Grand Jumuah Masjid Valaichanai
83 Ash Sheikh Nibras Mufti (Deeni) Rose Willa Garden Jumuah Masjid – Hunupitiya Wattala
84 Ash Sheikh Azmil (Furqani) Masjidul Hidayah Jumuah Masjid Welamboda
85 Ash Sheikh Wasil (Alavi) Buhari Jumuah Masjid – Galbokka Weligama
86 Ash Sheikh Azwer Ali (Tablighi) Nooraniya Jumuah Masjid – Megoda Kolonnawa Wellampitiya
87 Ash Sheikh Irfan Mubeen (Rahmani) Masjidun Noor Jumuah Masjid – Polwatte Wellampitiya
88 Ash Sheikh Raisdeen (Thabeeqi) Darus Salaam Jumuah Masjid – Zaras Garden Wellampitiya
89 Ash sheikh Faizal Mufti (Noori) Abu Bakr Jumuah Masjid – Megoda Kolonnawa Wellampitiya