Home / Jumu’ah Schedule

Jumu’ah Schedule

SAILAN MUSLIM FOUNDATION_Jumma Reminder_SRI LANKA
Lecture Date: Fri, 16 Jun 2017
No. Title Lecturer Masjid Name Area
1 Ash Sheikh M.H.M.Rifai (Rahmani) Alawathugoda Jumuah Masjid Akuruna
2 Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani) Asna Jumuah Masjid Akuruna
3 Ash Sheikh Nibraz Mufti (Rashady) Adhikarigoda Jumuah Masjid Aluthgama
4 Ash Sheikh Salman (Nadavi) Grand Jumuah Masjid – Madawakkulam Anamaduwa
5 Ash Sheikh Khaleel Rahman (Hunupitiy-Umari) Boralasgamuwa Jumuah Masjid Boralasgamuwa
6 Ash Sheikh Ishrath Mufti (Inaami) Boralesgamuwa Jumuah Masjid Boralesgamuwa
7 Ash Sheikh Abdul Haleem (Sharqy) Fort Jumuah Masjid – Chatham Street Colombo 01
8 Ash Sheikh Rikaz (Deeni) Al Qadar Hanafi Jumuah Masjid (Thorapu Thodam) Colombo 02
9 Ash Sheikh Azeezdeen (Rahmani) Wekanda Jumuah Masjid Colombo 02
10 Ash Sheikh Kamil Mufti (Hashimi) Kollupitty Jumuah Masjid Colombo 03
11 Ash Sheikh Yoosuff Haneefa Mufti (Bin Noori) Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid – Nimal Road Colombo 04
12 Ash Sheikh Farhan (Falahi) Muhiyadeen Jumuah Masjid – Bambalapitiya Colombo 04
13 Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili) Al Masjidul Rahmath Jumuah Masjid – Mahawatte – Narahempitta Road Colombo 05
14 Ash Sheikh Zawahir (Hashimi) Wellawatte Jumuah Masjid Colombo 06
15 Ash Sheikh Abdul Azeez (Khilliri) Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid – Kirulapana Colombo 06
16 Ash Sheikh Irfan Mubeen (Rahmani) Borella Jumuah Masjid Colombo 08
17 Ash Sheikh A.R.Fairooz (Usvi) Minnan Jumuah Masjid Colombo 09
18 Ash Sheikh Arkam (Hasani) Kalandarasa Jumuah Masjid Colombo 10
19 Ash Sheikh Mukshith Ahamed (Al Fasi) Grand Jumuah Masjid – Maligawattha Colombo 10
20 Ash Sheikh Abdul Hameed (Bahji) Maradana Mosque Inc Colombo 10
21 Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady) Al Jami Ul Alfar – Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid) Colombo 11
22 Ash Sheikh M.F.M.Iliyas (Bin Noori) Muhiyadeen Jumuah Masjid – Aluthkade Colombo 12
23 Ash Sheikh M.Z.M Rameez (Zahri) Meeraniya Jumuah Masjid Colombo 12
24 Ash Sheikh Abdul Majid (Madani) Colombo Grand Jumuah Masjid Colombo 12
25 Ash Sheikh Farhan (Usmani) Umbitchi Jumuah Masjid Colombo 13
26 Ash Sheikh S.H.M.Faleel (Naleemi) Rahmaniya Jumuah Masjid – Grandpass Colombo 14
27 Ash Sheikh Lufrath Mufthi (Khillri) Masjidul Islahiya, Kimbula-Ela, Colombo 15 Colombo 15
28 Ash sheikh Faizal Mufti (Noori) Masjidul Zainab Jumuah Masjid Dehiwala
29 Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady) Junction Jumuah Masjid Dehiwala
30 Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi) Al Azhar Jumuah Masjid, Waidya Road Dehiwala
31 Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri) Lakurna Jumuah Masjid – Paris France
32 Ash Sheikh Naseef (Nilami) Namagahawatte Jumuah Masjid Galewala
33 Ash Sheikh Fazran (Hakeemi) Haliwala Jumuah Masjid Galle
34 Ash Sheikh Farhan (Inaami) Masjidun Noor Jumuah Masjid – Kanampitiya Galle
35 Ash Sheikh Luthufi (Sholai) Muhiyaddeen Jumuah Masjid – Katugoda Galle
36 Ash Sheikh Samhan (Khillri) Muhiyadeen Jumuah Masjid – Hirimbura Galle
37 Ash Sheikh Najimudeen Mufti (Khiliri) Badur Jumuah Masjid – Dangedara Galle
38 Ash Sheikh Zarook (Musthavi) Muhiyaddeen Jumuah Masjid – Katugoda Galle
39 Ash Sheikh Fiyas (Najahi) China Garden Jummah Masjid Galle
40 Ash Sheikh Anwar hafiz (Makki) Meeran Jumuah Masjid – Galle Fort Galle
41 Ash Sheikh Rilwan (Baari) Meeran Jumuah Masjid – Kaluwella Galle
42 Ash Sheikh M.M.Ikram (Fassy) Muhiyadeen Jumuah Masjid – Gintota Galle
43 Ash Sheikh Ihthisham (Bari) Meeran Jummah Masjid – Gintota Galle
44 Ash Sheikh Nasir (Ihsani) Jumuah Masjid Gothatuwa
45 Ash Sheikh Siraj (Meezani) Toyota Jumuah Masjid Japan
46 Ash Sheikh Fakhir (Furqani) Setho Jumuah Masjid Japan
47 Ash Sheikh Abdul Cader (Kashify) Tsu Masjid – Mie ken Japan
48 Ash Sheikh Ajmeer (Usvi) Nagoya Port Masjid Japan
49 Ash Sheikh Abdur Rahman (Hashimi) Ichinomiya Jummah Masjid, Japan
50 Ash Sheikh Irshad (Furqani) Suzuka Masjid Japan
51 Ash Sheikh Sabry (Humaidy) Ogaki Jummah Masjid Japan
52 Ash Sheikh Hamis (Furqani) Suzuki Jumuah Masjid Japan
53 Ash Sheikh Ubaidullah (Rashady) Ashikagawa Jumuah Masjid Japan
54 Ash Sheikh Nifal (Muhiyyadi) Grand Jumuah Masjid Kaluthara
55 Ash Sheikh Hassan Riyas (Abbasi) Hilru Jumuah Masjid Kaluthara
56 Ash Sheikh Rameez (Noori) Masjidun Noor Jumuah Masjid – Hijrapura Kandy
57 Ash Sheikh Shukri (Noori) Line Jumuah Masjid Kandy
58 Ash Sheikh Firdous (Yoosufi) Mahiyawa Jumuah Masjid Kandy
59 Ash Sheikh S.M.Fayaz (Mahlari) Jamiul Hudah Jumuah Masjid – Mawilmada Kandy
60 Ash Sheikh K.Uwais (Deeni) Town Jummah Masjid, Maradankadawala Kekirawa
61 Ash Sheikh K.Uwais (Deeni) Town Jummah Masjid, Maradankadawala Kekirawa
62 Ash Sheikh Faroodh (Ihsani) Jumuah Masjid Kolonnawa
63 Ash Sheikh Abdullah Mufti (Hashimi) Sri Lanka Jumuah Masjid Korea
64 Virtues of the Lailathul Qadr Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri) Siyabalagas Kottuwa Jumuah Masjid Kurunagala
65 Ash Sheikh Yasir (Furqani) Al Jaami Ul Akbar Jumuah Masjid – Mallawapitty Kurunegala
66 Ash Sheikh Mubarak (Noori) Mohideen Jumuah Masjid – Higgashena Kuruwita
67 Ash Sheikh Zakariya (Rashady) Azhareeya Jumuah Masjid – Azhar Place Maharagama
68 Ash Sheikh Haidar Ali Mufti (Deeni) Deeniya Jumuah Masjid Moratuwa
69 Ash Sheikh Thalha (Baari) Masjidul Fakhira Jumuah Masjid – Watarappola Mount Lavinia
70 Ash Sheikh M.A.M.Anfas Mufti (Deobandi) Grand Jummah Masjid Negombo
71 Ash Sheikh Sukurdeen (Ihsani) Palawathora Grand Jumuah Masjid Negombo
72 Ash Sheikh Nusrath Ali (Baari) Gorakana Jumuah Masjid Panadura
73 Ash Sheikh Ilman (Inaami) Masjidul Ummi Jumuah Masjid – Adam Forest Place Panadura
74 Ash Sheikh M.I.M.Rifai (Deeni) Pallimulla Jumuah Masjid Panadura
75 Ash Sheikh Abdullah Faiz (Rashady) Masjid Zurich City Switzerland
76 Ash Sheikh Mufti Nihar (Khilri) Central Road Jumuah Masjid Trincomalee
77 Ash Sheikh Arkam Nooramith Sri Lankan Jumuah Masjid – East London UK
78 Ash Sheikh Farhan (Al Fasy) New York Jumuah Masjid USA
79 Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi) Sri Lankan Muslim Association Masjid – Westfield, Massachusetts USA
80 Ash Sheikh Wasil Mufti (Khilri) Rose Willa Garden Jumuah Masjid – Hunupitiya Wattala
81 Ash Sheikh Saeed Ramalan (Rahmani) Masjidul Hidayah Jumuah Masjid Welamboda
82 Ash Sheikh Hafeez (Zahri) Masjidul Hidayah Jumuah Masjid Welamboda
83 Ash Sheikh Murshid (Misbahi) Welipitiya Jumma Masjid Weligama
84 Ash Sheikh Yusri Ahsan (Hashimi) Abu Bakr Jumuah Masjid – Megoda Kolonnawa Wellampitiya
85 Ash Sheikh Irshad Hilmy (Inaami) Nooraniya Jumuah Masjid – Megoda Kolonnawa Wellampitiya
86 Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady) Masjidun Noor Jumuah Masjid – Polwatte Wellampitiya
87 Ash Sheikh Akram (Madani) BA (Hons) Masjidur Rahmath Jumuah Masjid – Sedhawatte Wellampittiya