Jumu’ah Schedule Fri, 24 Jul 2020

1Ash Sheikh Noor Muhammed (Falahi)Fort Jumuah Masjid – Chatham StreetColombo 01
2Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidy)Borella Jumuah MasjidColombo 08
3Ash Sheikh Imthiyas (Baari)Rahmaniya Jumuah Masjid – GrandpassColombo 14
4Ash Sheikh Fahmy Sadath (Manari)Umar Jumuah Masjid – NawagampuraColombo 14
5Ash Sheikh Suhaib (Humaidy)Khairath Jumuah Masjid – GrandpassColombo 14
6Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady)Mohiyadeen Jumuah Masjid (Aalamarathadi) – GrandpassColombo 14
7Ash Sheikh Irfan (Bahji)Madampitiya Jumuah MasjidColombo 15
8Ash Sheikh Muzaib (Ihsani)Henamulla Camp Jumuah Masjid – MadampitiyaColombo 15
9Ash Sheikh Nusrath (Haqqani)Muhiyaddeen Thakiya Jumma Masjid (Kanda uda) – ModeraColombo 15
10Ash Sheikh Irshad (Thabligi)Masjidul Mahmoor Jumma MasjidColombo 15
11Ash Sheikh FuhadhIbrahimiyya Jummah MasjidThihariya
12Ash Sheikh M.H.M. Ijilaan (Noori)Ameeniyah Grand Jumuah MasjidThihariya
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube